ERILAISET SELVÄNÄKIJÄT

Selvänäkeminen on yksi huomattavista henkisistä kyvyistä. Henkilö, joka on saanut selvänäkemisen lahjan, tunnetaan nimellä selvänäkijä. Tätä kykyä on kuvattu lahjana nähdä kaukaisessa ajassa tai paikassa olevia henkilöitä, paikkoja tai asioita, erityisen aistilla, joka ei kuulu tavallisiin viiteen aistiimme.

Yleiskuvauksen lisäksi selvänäkijät voidaan luokitella kykyjensä perusteella seuraaviin kategorioihin:
Selvätietoisiksi kutsutaan niitä selvänäkijöitä, jotka saavat omien sisäisten voimiensa kautta tietoa toisessa ajassa tai paikassa olevasta henkilöstä, paikasta tai asiasta. Selvätietoisuuteen liitetään myös Psykoskopia, joka tarkoittaa sielun mittaamista tunteiden kautta.

Selväkuuloisuus on myös eräs selvänäköisyyden muoto. Tällaiset selvänäkijät saavat tietoa erityisen kuulemisen lahjan kautta. Selvänäkijän sanotaan kuulevan ääniä toisesta maailmankaikkeudesta.
Parapsykologian mukaan on olemassa erityisiä aisteja, joiden avulla selvänäkijät pystyvät kanavoimaan henkistä tietoa luontaisen tuntemuksensa kautta. Nämä henkilöt tietävät asioita ja saavat tietoa, mutta eivät pysty loogisesti selittämään, miten he voivat asian tietää tai mistä tieto on peräisin.