Ennustamisen monet muodot

Ennustaminen on kehittynyt yhteiskunnan kanssa samassa tahdissa. Nykyään onkin olemassa monta erilaista tapaa ennustaa ja luonnollisesti yhtä paljon erilaisia ennustajia. Tunnetuimpia ja suosituimpia ennustamismuotoja ovat seuraavat:

Kädestäennustaminen on ensimmäisenä listassa. Kädestäennustaja kykenee kertomaan tulevaisuudesta käden viivoja tutkimalla. Astrologit puolestaan ennustavat tulevaa tutkimalla eläinradanmerkkejä ja astrologisia karttoja, sekä karttoihin vaikuttavia asioita. Tarot-tulkitsija käyttää korttipakkaa ja tulkitsee asiakkaansa tulevaa tämän valitseman kortin avulla. Tarot-tulkitsija tulkitsee kortin symboleita ja yhdistää nämä henkilön tietoihin sekä tämän hetkiseen tilanteeseen. Näkijät ovat myös eräänlaisia ennustajia, jotka asiakkaansa piileviä voimavaroja korostamalla ohjaavat tätä tekemään päätöksiä. Kristallipallosta ennustavat näkevät tulevaan kanavoimalla energiaa luonnon elementeistä. Nämä energiat mahdollistavat sitten tulevan näkemisen kristallipallosta

Nämä ovat tunnetuimpia ennustamisen muotoja, joita käytetään melkein kaikkialla maailmassa. Näiden lisäksi on olemassa lukuisia, yksittäisiin alueisiin ja kulttuureihin rajoittuvia variaatioita ennustamisesta.